Tullbroområdet

Välkommen till Tullbroskolan

På Tullbroskolan leder vi lärandet för att ge alla elever en god självkänsla i det livslånga lärandet. Vi anser att lärandets utgångspunkter är att göra det
lustfyllt utifrån individens erfarenheter och mål.

Tullbroskolan ligger centralt i Falkenberg, ett stenkast från Tullbron, med det vackra området Vallarna, som närmsta granne.

Tullbroskolan är organiserad i hemvister med elever i skolår 6 - 9, som utgör små skolor i den stora skolan med en gemensam pedagogisk syn. Personalen är organiserad i arbetslag varav ett lag tillhör grundsärskolan. Klasserna är åldershomogena, åk 6, åk 7, åk 8 och åk 9.

En profilering av skolan innebär att eleverna har möjlighet att välja en profil där 2 tim/v avsätts för det specifika ämnet samtidigt som övrig undervisning kan genomsyras av profilen.

För elever som inte väljer någon profil erbjuder vi ämnesfördjupningar,
Elevens val (2 tim/v).

Våra fyra olika inriktningar:

  • Fotboll
  • Idrott och Hälsa
  • Matematik/Natur/Teknik
  • Scen och Media

Eleverna får en möjlighet att göra egna val och kan sedan utvecklas genom sina intressen och styrkor. Detta skapar i sin tur en stimulerande studiemiljö samt goda relationer och samhörighet bland eleverna utifrån gemensamma intressen.

Vi är stolta över vårt arbete med vår värdegrund, jämställdhet, elevhälsoteam, och kamratstödjarorganisation. Tillsammans med vår föräldraförening (TUFF) och personal arbetar vi tillsammans för en god lärmiljö för våra elever.

Vårt mål är att ge både utmaningar och stöd till våra elever under sin skoltid på Tullbroskolan.

FALKENBERGS KOMMUN  |  Besöksadress: Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel: 0346-88 60 00  |  kommun@falkenberg.se