Tångaområdet
Till Falkenbergs kommun
Tångaskolan
  • Murarevägen 50
  • 311 36 Falkenberg
  • Exp: 0346-88 65 70
  • Fax: 0346-170 26
Sidansvarig: Annika Johansson
Sidan uppdaterad: 2014-06-24
Tångaskolans framsida

FALKENBERGS KOMMUN  |  Besöksadress: Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel: 0346-88 60 00  |  kommun@falkenberg.se